Co děláte s poškozenými filtry, prasklými nárazníky, nebezpečnými kapalinami nebo třeba starými pneumatikami? Každý autoservis by měl mít nakládání s odpadem vyřešené, ostatně je to jeho povinností. Pro většinu autoservisů je to pochopitelně velká starost navíc, protože nejde jen o třídění odpadu, ale musí se zajistit také jeho odvážení a mnoho papírování. Proč se zbytečně zatěžovat náročnou činností, kterou vám dokáže kompletně zajistit specializovaná firma.

Odpady nechte na odbornících

Odpady nemůžete řešit, jak se vám zachce, obraťte se na zkušenou tuzemskou firmu ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o.. Ta se postará o zajištění kompletního příslušenství, pravidelný odvoz a likvidaci odpadu a také o všechny zákonné povinnosti. V první řadě vám dodá veškeré potřebné vybavení. V autoservisu si vyčleníte místo, kam vám umístí správně označené popelnice a kontejnery na všechny druhy odpadu, od filtrů až po hadry, autobaterie a další.

Obdržíte také šanon s dokumenty, ILNO a ceduli na stěnu, která bude místo se sběrnými nádobami dostatečně označovat. Je potřeba mít odpady takto vyřešené. Kdyby vám přišla inspekce životního prostředí nebo jiný druh kontroly, stačí jim ukázat smlouvu o pravidelném odvozu odpadu a máte klid. Jak často vám bude odpad odvážen? Tak často, jak budete potřebovat, v tomto ohledu se jednotlivé autoservisy velmi liší, proto může být odpad odvážen několikrát do roka, ale klidně i několikrát za měsíc.

Firma likviduje veškerý odpad, zlikviduje i velké plastové kusy nárazníků, nebezpečné kapaliny aj. Jak jíž bylo zmíněno, firma se postará o zákonné povinnosti, zajistí identifikační listy nebezpečných odpadů, označí sběrové místo, ohlásí za vás přepravu na Ministerstvo, bude vést průběžnou evidenci nakládání s odpady a vypracuje roční hlášení o produkci odpadů. Služba pro vás může být i cenově velmi výhodná a možná vás nakonec ani nebude nic stát, firma totiž vykupuje železo, barevné kovy, autobaterie, katalyzátory aj. Více informací najdete na Ecoservis.eu.