Firma RD servis nabízí zahradnické práce jednotlivcům, firmám i obcím. Jedná se jak o pravidelnou údržbu zahrad či parků, spočívající v sekání trávy, zakládání trávníků, vertikutace či prořezávání stromů a keřů tak jednorázové služby, ke kterým patří například rizikové kácení stromů.

Jedná se o nebezpečnou práci, kterou nemůže provádět žádný nezkušený amatér. Rizikové kácení vyžaduje jednak zkušenosti, a jednak nezbytné vybavení.

V čem spočívá rizikové kácení

Provádí se v případě potřeby pokácet vzrostlý strom, který roste v těsné blízkosti domu, nebo elektrického vedení či jiného objektu, kterému by hrozilo zničení padajícím stromem. Nemusí to být vždy zdravý strom, ale také strom starý, jehož dřevo již není pevné, takže hrozí ohrožení zdraví lidí i majetku pádem větví či celého stromu. V převážné většině těchto případů není kolem stromu dostatečně velká plocha, kam by se mohl nasměrovat pád káceného stromu. Klasické směrové kácení musí tedy nahradit zcela jiná metoda, které říkáme rizikové kácení stromů. Toto kácení si můžete objednat u společnosti RD servis, jejíž pracovníci mají potřebné znalosti, zkušenosti i příslušné vybavení.

Jak rizikové kácení probíhá

Existují dvě metody, jejichž použití je závislé na místních podmínkách. Pokud je v blízkosti stromu příjezdová cesta a místo, kde je možné zaparkovat vozidlo s výsuvnou plošinou, provádí se rizikové kácení z této plošiny. Ta vyveze pracovníky až ke koruně stromu a ti pak odřezávají větve a kmen postupně odshora dolů. Pro větší bezpečnost jsou silné větve a špalky spouštěny na zem pomocí lana. Není-li vhodný prostor pro výsuvnou plošinu, nastupuje lezecká technika, pomocí níž stoupají pracovníci po kmeni na horu a poté odřezávají strom podobně jako z plošiny. Tento způsob je pochopitelně obtížnější a nebezpečnější, proto jej mohou vykonávat pouze zdatní pracovníci s bohatými zkušenostmi.

Pokud si pozvete k rizikovému nebo i klasickému směrovému kácení firmu RD servis, můžete si nechat pořezané dřevo pro vlastní potřebu, nebo zvolit jeho odvoz a celkový úklid plochy.