Jak jistě víte, v naší společnosti se objevují jedinci, kteří mají silný odpor k EU a dávají to najevo všemi možnými prostředky, třeba i na své SPZ, kde logo EU různě upravují. Mnozí z nich však netuší, že jim to může přinést celou řadu problémů.

EU v Evropě nechceme!

Pokud mezi takové občany patříte i vy a již vás napadlo svou SPZ podobně upravit, pak vězte, že vás to může přivést do problémů. Samozřejmě že u nás platí právo svobodného projevu názoru, ovšem dělat to skrze svou SPZ není rozhodně nejlepší nápad.

Na její úpravu je totiž pohlíženo jako na nezákonný přečin. Registrační značka vozu má totiž dle zákona jasně danou podobu, a pokud je na ní provedena změna, pak se jedná o porušení tohoto zákona a značka již není platná. Pokud jí pak máte na voze, v očích zákona je to stejné, jako byste neměli na automobilu značku žádnou. Takový přečin je pak trestán značnou pokutou a odebráním řidičského oprávnění na šest měsíců a výše.

Nejednejte zkratkovitě

Policie v současné době přiznává, že se již s takovými přečiny setkala a že je ve většině případů řešila domluvou a vysvětlením, že se řidič úpravou své SPZ dopouští ničení státního majetku. Zajímavé na celé věci je i to, že se na e-shopu jedné nejmenované politické strany v minulosti objevily samolepky s přeškrtnutým logem EU, které však strana po silné kritice byla nucena stáhnout ze svého sortimentu.