Silnice po celém světě jsou plné řidičů, kterým dodržování dopravních předpisů nic neříká. Bohužel tento fakt nakonec zpravidla odnášejí lidé, kteří vždycky udělají všechno správně, jen prostě měli smůlu. Teď si na chvíli zkuste představit, že by z vozovek a jejich okolí najednou zmizely dopravní značky. Dokážete si takový svět ve své hlavě vůbec vymodelovat? My sice ano, ale rozhodně to není příjemná vidina! Dopravní značky jsou skvělým nástrojem k usměrnění řidičů a neustále se vyvíjí. To vám ostatně blíže vysvětlíme v následujících řádcích.

Jak se dopravní značky v průběhu let změnily?

Na úvod je určitě dobré si připomenout, do jakých základních skupin se dopravní značky vlastně dělí. První skupinou jsou značky svislé. Ty se umisťují v blízkosti silnic na speciální kovové sloupky a dávají nám jasné signály, kde je potřeba dát přednost, kudy za žádnou cenu nesmíme jet nebo na kterých místech nemůžeme parkovat. Dělí se na:

  • výstražné
  • příkazové
  • upravující přednost
  • zákazové
  • informativní směrové
  • informativní provozní
  • další informativní
  • dodatkové tabulky

Dále tu máme také značky, které se nacházejí přímo na silnicích nebo na povrchu prostor určených k parkování. Vodorovné dopravní značky nám jasně určují jízdný pruhy a celkově mantinely, v nichž se můžeme a naopak nesmíme pohybovat. Zároveň se díky nim dozvíme o možnosti předjíždět či změnit jízdní pruh.

Speciální dopravní značení

Nyní se dostáváme k důvodu, kterým jsme se k sepsání tohoto článku inspirovali. Dopravní podmínky v České republice se totiž značně zlepšily poté, co se alespoň ve městech a vesnicích začaly používat zpomalovací prahy. Díky nim jsou řidiči nuceni dát nohu z plynu v místech, kde je to skutečně potřeba a na nichž obyčejné dopravní značky selhaly. Dále za zmínku stojí také parkovací zábrany, které ochrání soukromý pozemek od parkování vyloženě drzých řidičů.

Doufáme, že už dopravní značky vnímáte o něco důstojněji, protože ruku na srdce – rozhodně si to zaslouží. Stejně jako firmy, které se jejich tvorbou, prodejem a distribucí zabývají!