Nikomu samozřejmě nepřejeme, aby se dostal do situace, kdy dojde k dopravní nehodě, ale její viník odjede. Někdy může jít jen o pár škrábanců nebo ťukanec na parkovišti, jindy ale může dojít ke zraněním a vysokým škodám. Jak se v takové situaci zachovat a nezazmatkovat? Po kom můžete žádat náhradu škody? A jak se taková situace řeší? Těmto otázkám jsme věnovali dnešní článek.

Pomůže mi pojištění?

Za normálních okolností není řešení takové nehody žádný problém. Ke krytí škod, které způsobíte jinému řidiči (respektive které jiný řidič způsobí vám) stačí využít povinné ručení. Kvalitní povinné ručení zpravidla pokryje veškerou škodu, není však od věci ujistit se, že máte dost vysoké pojistné limity. V případě, že je viník neznámý můžete sáhnout po svém havarijním pojištění a škodu si nechat uhradit z něho, myslete však na to, že pojišťovně budete hradit spoluúčast.

Prověřte všechny dostupné zdroje

V každém případě vždy volejte Policii ČR. Nezáleží na tom, jak vysoká škoda vznikla, či zda jsou na místě zranění nebo ne. Odjetí od nehody je přestupkem, za který řidič může získat sedm bodů a následně pokutu ve správním řízení. V případě, že se na místě nacházejí zraněné osoby a viník z místa nehody odjede, jedná se o trestný čin neposkytnutí první pomoci s trestní sazbou až pět let odnětí svobody. Policie může takového viníka vypátrat například pomocí výpovědi svědků, kteří mohli nehodu vidět, popř. prověřit záznamy z kamer, pokud se v okolí nějaké nacházejí. Není tedy od věci si od možných svědků vzít kontakt, který potom můžete předat policii. Vždy se ale snažte zaznamenat si SPZ ujíždějícího viníka – to situaci značně ulehčí.

Viník nalezen

V případě, že se viník sám dozná, nebo ho policie na základě vyšetřování dopadne. Uhradí se vzniklá škoda z jeho povinného ručení. V případě, že vozidlo viníka zákonné pojištění nemá, hradí škodu garanční fond České kanceláře pojistitelů, který ji následně po viníkovi vymůže. Škoda se hlásí pomocí formuláře, který naleznete na stránkách České kanceláře pojistitelů.

Viník nenalezen a nehoda se neobešla bez zranění

Pokud se viníka nepodaří vypátrat, může poškozený nárokovat vzniklou újmu na zdraví po garančním fondu České kanceláře pojistitelů. Bohužel v tomto případě po garančním fondu nelze nárokovat škody na majetku. V situaci, kdy se viníka nepodaří vypátrat se musí poškozený spolehnout na své havarijní pojištění. Nemělo by vás ani překvapit, že bude třeba uhradit spoluúčast.

Hlavně zachovat klidnou hlavu

Dopravní nehoda je pro mnohé řidiče vždy stresovou situací. Vyplatí se však zachovat chladnou hlavu a nezpanikařit. V případě, že nezavoláte Policii ČR se budou vaše nároky jen těžko prokazovat.