Automobil je velmi komplikovaný stroj, ve kterém najdeme nejen stovky různých součástek, ale také různé provozní kapaliny. Když se vůz v autoservisu opravuje, obvykle při tom vzniká nemalé množství odpadu. Čím více vozů autoservisem projde, tím více odpadu vznikne. Tento odpad se musí řádně třídit, evidovat i likvidovat. Nejde o jednoduchý proces a je s ním spojeno i mnoho administrativy. Tuto problematiku už nemusíte řešit sami, využijte na ni specialisty z Ecoservis.eu.

Odpady už nebudou vaše starost

Pokud je likvidace odpadů v autoservisu nad vaše síly, nejlepší je využít tuto externí firmu, která vám vše kompletně zajistí. Postará se o dodání veškerého potřebného příslušenství, od popelnic na filtry až po kontejnery na autobaterie, ceduli s označením místa uložení odpadů a další. Díky správně označeným nádobám pro vás zajisté nebude problém odpad správně shromažďovat. Když se nádoby naplní, můžete společnost kontaktovat a ona do 10 dní přijede. Můžete se také domluvit na pravidelném termínu, kdy bude odpad svážen.

Za odvezení a likvidaci nemusíte vždy platit. Železo, barevné kovy, autobaterie a další části od vás firma odkoupí. Důležitou kapitolou je zajištění zákonných povinností. Firma vám zajistí identifikační listy nebezpečných odpadů, sběrové prostředky řádně označí a přepravu za vás ohlásí Ministerstvu s pomocí OLPNO. Bude za vás pravidelně vést průběžnou evidenci odpadů a následně zpracuje roční hlášení za odpady, které se odešle přes ISPOP. Zkrátka vám odpadnou všechny starosti, které vám dělaly vrásky na čele. Pokud je vaším jediný trnem v oku dělání ročního hlášení za odpady, navštivte portál www.RocniHlaseni.cz, kde za vás roční hlášení zpracují. Jedná se o levnou službu, která je tu pro každého.